Jaarverslag 2016


In het jaarverslag komen de activiteiten in 2016 aan bod, de communicatie en pr, de focus voor 2017 en de financiële verantwoording.

Vanaf 2017 is onze verslaglegging conform de RJ-650 richtlijn voor kleine fondsenwervende stichtingen.

Open hier het jaarverslag.