Subsidietoekenning FNO


In april heeft Stichting Onbeperkt Genieten een projectvoorstel ingediend bij FNO (Fonds Nuts Ohra) binnen de Call ‘Eigen regie en participatie’ van het programma Klein Geluk. Twee weken geleden ontvingen wij het fantastische nieuws dat ons projectvoorstel gehonoreerd is. Er zijn ruim 45 aanvragen ingediend waarvan er 11 gehonoreerd zijn. We zijn bijzonder trots dat wij een van de elf projecten zijn die financiering mogen ontvangen.

De toegekende subsidie zetten wij de komende 1,5 jaar onder andere in om:

  • De lobby om meer bewustwording voor de prikkelgevoelige doelgroep in de culturele sector te creëren.
  • 12 advies- en trainingstrajecten bij culturele instellingen voor prikkelarm aanbod te realiseren.
  • 10 inspiratiebijeenkomsten te organiseren voor meer bekendheid en bewustwording rondom de noodzaak voor prikkelarm aanbod.

Heeft jouw organisatie behoefte aan een inspiratiebijeenkomst of een advies- en trainingstraject om structureel prikkelarm aanbod te organiseren? Neem dan contact met ons op via stichting@onbeperkt-genieten.nl of via het contactformulier voor culturele instellingen.

 

Klein Geluk van FNO
Het programma Klein Geluk is bedoeld voor mensen die door hun langdurige gezondheidsbeperking minder kwaliteit van leven ervaren. Voor jonge en oude mensen die zelfstandig, onder begeleiding of in een zorginstelling wonen. De doelgroep is enorm divers. Iedereen is uniek, maar heeft met elkaar gemeen dat de afhankelijkheid en de beperking(en), ‘gewone’ dingen en geluk minder vanzelfsprekend maken.

Iedereen wil graag gelukkig zijn en streeft naar een optimale kwaliteit van leven. Voor mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid, is dit echter niet vanzelfsprekend. FNO vindt dat een kwetsbare gezondheid een waardevol leven niet in de weg mag staan. Met het programma Klein Geluk leveren we een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige gezondheidsbeperking.

Voor een goede kwaliteit van leven is het belangrijk om dingen zelf te kunnen bepalen, sociale relaties te hebben met anderen en je fysiek en mentaal goed te voelen. Daarom ondersteunt Klein Geluk projecten die positief bijdragen aan autonomie, sociale participatie of welbevinden.
Hierbij staat de behoefte vanuit de doelgroep zelf centraal.

 

Deel dit bericht:

Comments are closed.