Word donateur


Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook als daarvoor iets extra’s nodig is. Onze missie is het stimuleren en realiseren van meer prikkelarm aanbod in de cultuursector. Dit kunnen we echter niet zonder jouw hulp. Elke bijdrage, groot of klein, is voor ons enorm waardevol. Met jouw donatie:

  • Geven we voorlichting en trainingen aan culturele instellingen over praktische oplossingen hoe ze hun toegankelijkheid kunnen vergroten voor mensen met een prikkelgevoeligheid.
  • Realiseren we structureel prikkelarm aanbod in de cultuursector.
  • Kunnen onze vrijwilligers iemand begeleiden tijdens een cultureel uitstapje.

Als je ons steunt met een financiële bijdrage dan levert dat belastingvoordeel op. Giften zijn fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. De belastingdienst kent periodieke giften en eenmalige giften.

Een eenmalige gift is fiscaal aftrekbaar als de gift minstens 1 procent en maximaal 10 procent van het bruto-inkomen van de schenker betreft. Het minimumbedrag van een eenmalige schenking is 60 euro om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen.

Een periodieke gift is een jaarlijkse schenking voor minimaal vijf jaar en een vast bedrag dat de schenker zelf bepaalt. Dit wordt via een overeenkomst vastgelegd. Fiscaal is deze vorm van doneren zeer voordelig want het bedrag is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, er is geen sprake van een minimum of maximum bedrag. Lees meer op de website van de belastingdienst.

Neem voor meer informatie contact met ons op of doneer direct hieronder (via Ideal).

Totaal: € -

Of doneer anoniem:

Totaal: € -

Zakelijk doneren


Als u zakelijk een donatie doet dan kunt u een eenmalige gift voor de vennootschapsbelasting aftrekken. Voor de voorwaarden en regels omtrent zakelijk doneren ga naar de website van de belastingdienst.

Neem contact met ons op als u zakelijk wilt doneren.