Jaarverslagen


In onze jaarverslagen blikken we terug op het afgelopen jaar. Onze activiteiten, de communicatie en pr, de focus voor het daaropvolgende jaar en de financiën komen aan bod.

De jaarverslagen (m.u.v. het jaarverslag 2016) zijn opgesteld conform de C1 en C2 richtlijnen voor kleine fondsenwervende stichtingen.

 

Lees hier het jaarverslag 2016.

Lees hier het jaarverslag 2017.

Lees hier het jaarverslag 2018.

 

Binnenkort verschijnt hier het jaarverslag over 2019.