Visie


Kunst en cultuur kunnen je prikkelen, je inspiratie aanspreken en je motivatie activeren. Door de verbeeldingskracht van kunst en het reflectieve karakter stellen ze de kijker in staat tot (persoonlijke) ontplooiing en ontwikkeling. Zowel actieve als passieve deelname aan kunst en cultuur geeft een meerwaarde aan je leven, en dat is een belangrijk goed. Iedereen heeft recht op activiteiten die kwaliteit aan, en verbetering van, leven geven. Als je in je dagelijkse functioneren tegen bepaalde grenzen aanloopt is dit nog van extra waarde dan wanneer je overal zondermeer aan kunt deelnemen.

En daarin slaat Stichting Onbeperkt Genieten een brug: door op creatieve en praktische wijze randvoorwaarden vorm te geven om deelname in het kunst- en cultuurdomein mogelijk te maken binnen de individuele grenzen van genieters.

Vanuit de waarden Verwondering, Kracht, Bevlogenheid, Verbinding en Respect worden de activiteiten van Onbeperkt Genieten ontplooit.

Wees verwonderd.
Voel je krachtig.
Ben bevlogen.
Handel vanuit respect.
Ga voor verbinding.

Missie


De missie van Stichting Onbeperkt Genieten is het creëren van andere en vernieuwende randvoorwaarden in de cultuursector om meer mensen in de maatschappij de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan activiteiten in de kunst- en cultuursector. De stichting richt zich op (jonge) mensen die in hun dagelijks leven tegen grenzen aanlopen door een chronische ziekte of fysieke beperking, die niet direct zichtbaar is.

De stichting zet zich in voor meer bewustwording en draagvlak bij de culturele instellingen en andere organiserende partijen in de culturele sector van Nederland ten aanzien van toegankelijkheid en prikkelarm aanbod. Het inspelen op praktische oplossingen en het benutten van de mogelijkheden die daaruit volgen, dat is waar Stichting Onbeperkt Genieten voor staat.

Voor meer informatie over de doelstellingen en het beleid van Stichting Onbeperkt Genieten kun je hier het stichtingsplan downloaden. Bijlagen zijn via het contactformulier op te vragen.