Visie


Kunst en cultuur kunnen je prikkelen, je inspiratie aanspreken en je motivatie activeren. Door de verbeeldingskracht van kunst en het reflectieve karakter stellen ze de kijker in staat tot (persoonlijke) ontplooiing en ontwikkeling. Zowel actieve als passieve deelname aan kunst en cultuur geeft een meerwaarde aan je leven, en dat is een belangrijk goed. Iedereen heeft recht op activiteiten die kwaliteit aan, en verbetering van, leven geven. Als je in je dagelijkse functioneren tegen bepaalde grenzen aanloopt is dit nog van extra waarde dan wanneer je overal zondermeer aan kunt deelnemen.

En daarin slaat Stichting Onbeperkt Genieten een brug: door op creatieve en praktische wijze randvoorwaarden vorm te geven om deelname in het kunst- en cultuurdomein mogelijk te maken binnen de individuele grenzen van genieters.

Vanuit de waarden Verwondering, Kracht, Bevlogenheid, Verbinding en Respect worden de activiteiten van Onbeperkt Genieten ontplooit.

Wees verwonderd.
Voel je krachtig.
Ben bevlogen.
Handel vanuit respect.
Ga voor verbinding.

Missie


De missie van Stichting Onbeperkt Genieten is het creëren van andere en vernieuwende randvoorwaarden in de cultuursector om meer mensen in onze samenleving de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan activiteiten in de cultuursector.

Wij zetten ons in voor meer bewustwording en draagvlak bij de culturele instellingen ten aanzien van toegankelijkheid en prikkelarm aanbod. Het inspelen op praktische oplossingen en het benutten van de mogelijkheden die daaruit volgen, dat is waar Stichting Onbeperkt Genieten voor staat.

We moedigen culturele instellingen, programmeurs, theatermakers, muzikanten, sociale organisaties, zorgorganisaties én bezoekers aan om na te denken over andere manieren om cultuur aan te bieden; waarbij het niet gaat om zoveel mogelijk bezoekers te trekken of om de grote belevingen.

Wij bieden een training, expertise en advies op maat aan over prikkelarme toegankelijkheid die speciaal ontworpen is voor de culturele sector. En ons doel is om uiteindelijk door te groeien tot een platform waar al het prikkelarme culturele aanbod te vinden is.

En dat prikkelarme aanbod is goed geregeld: wij staat voor een volwaardig culturele ervaring ondanks eventuele aanpassingen of ondersteuning. Wij nodigen alle culturele instellingen en professionals in de cultuursector uit om deze uitdaging met ons aan te gaan. Laat iedereen participeren, meedoen en genieten van het mooie culturele aanbod in onze samenleving. Biedt voor iedereen de mogelijkheid op een volwaardig culturele ervaring. Want niemand doet voor Spek’n Bonen mee!