Advies en trainingen

voor culturele instellingen en organisaties


Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook als daarvoor iets extra’s nodig is. Wij stimuleren en vergroten prikkelarm aanbod in de cultuursector, zoals een prikkelarm museum-, theater-, concert of filmbezoek. Wij zijn expert op het gebied van prikkelarme mogelijkheden in de cultuursector om meer mensen toegang tot kunst en cultuur te verschaffen.

Ga voorbij aan bezoekersaantallen en ga voor bijzonder aanbod. Als culturele instelling zijn jullie onmisbaar in het mogelijk maken om het leven van mensen met een niet zichtbare aandoening of prikkelgevoeligheid te verrijken. Door een kleine investering in tijd, medewerkers en/of vrijwilligers, logistiek en financiën wordt jullie organisatie voor een compleet nieuwe doelgroep toegankelijk.

Vanuit ervaringsdeskundigheid zijn we in staat om naar je organisatie te kijken en je van een goed advies te voorzien. Hoe spreek je deze grote doelgroep in Nederland om naar je evenement of locatie te komen? Wat hebben ze nodig en waarom? En wat zijn de mogelijkheden binnen je organisatie of instelling hiervoor?

Concreet bieden wij:

  • Training Prikkelarm & Cultuur voor medewerkers, rondleiders, gastheren- en vrouwen, vrijwilligers en andere betrokkenen. Een interactieve sessie over bewustwording, communicatie, toegankelijkheid en praktische oplossingen.
  • Advies en begeleiding op maat; een adviseur gaat samen met de culturele instelling kijken welke prikkels gereduceerd kunnen worden aan de hand van de checklist.
  • Ondersteuning en advies bij de praktische organisatie van het prikkelarme cultuurbezoek: planning, inschrijving, draaiboek, de juiste randvoorwaarden, communicatie via de website.
  • Advies en begeleiding t.a.v. de werving, het selecteren en trainen van geschikte medewerkers en vrijwilligers.
  • Prikkelarm aanbod wordt onder de aandacht gebracht op onze website en sociale media voor meer bekendheid onder de doelgroep.
  • Ondersteuning bij het opzetten van een evaluatie voor bezoekers en een eventueel aandenken aan het cultuurbezoek.
  • Prikkelarm & Cultuur – Dé praktische gids voor culturele instellingen.

Het Nationale Theater aan het woord:


“Het Nationale Theater heeft voor het programmeren van een prikkelarme voorstelling Iris van Heesch, Stichting Onbeperkt Genieten, gevraagd voor advies. Het advies van Iris is secuur en gronding: Ze heeft zowel ons al theater, als de maker begeleidt in de stappen die ondernomen konden worden in het toegankelijker maken van de voorstelling. Naast uitgebreid advies over aanpassingen die gedaan konden worden heeft Iris ons personeel ook van een training voorzien. De training leert via de weg van bewustwording na te denken over gedrag en omgeving en deze verworvenheden kunnen daarna erg concreet toegepast worden. Dat maakt dat de training als erg waardevol is ervaren.”

Training bij Het Nationale Theater in december 2018

Ja, neem contact met mij op!


Wil je weten wat wij voor jouw museum, (film)theater of podium kunnen bieden? Vul dan onderstaand contactformulier in en we nemen contact met je op.