Prikkelarm & Cultuur


Er is in Nederland een grote behoefte aan prikkelarme cultuuractiviteiten. Zes miljoen mensen ondervinden in meer of mindere mate hinder van de vele prikkels in onze samenleving. Stichting Onbeperkt Genieten zet zich in voor prikkelarme cultuurbezoeken aan het museum, (film)theater en concerten. Kunst en cultuur zijn van belang voor iedereen. Het verbindt, verrast en verrijkt je als mens, ongeacht je achtergrond. Culturele instellingen en cultureel aanbod spelen daarbij een essentiële rol en daarom is het zo belangrijk dat hun aanbod ook voor mensen met een prikkelgevoeligheid toegankelijk is.

Dankzij gedegen onderzoek en verschillende pilots hebben we een goed beeld van wat er nodig is voor succesvolle prikkelarme cultuuractiviteiten. We stimuleren de cultuursector, adviseren culturele instellingen en trainen medewerkers om bezoekers een prikkelarme culturele ervaring te geven. Want, prikkelarm aanbod realiseren is niet moeilijk, maar het moet wel goed gebeuren.

Wij vinden de kwaliteit van het prikkelarme aanbod belangrijk. Heeft een activiteit toch meer prikkels dan een bezoeker verwacht, dan zijn de gevolgen daarvan erg vervelend. Vermoeidheid, hoofdpijn en dagenlang herstel zijn niet ondenkbaar. Onze maatschappij, waarin alles steeds sneller gaat en de prikkels alsmaar toenemen, vraagt om goed geregeld prikkelarm aanbod.

Museumbezoek

In samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven hebben wij het prikkelarme museumbezoek ontwikkeld. De bezoeken tijdens de pilotperiode zijn door bezoekers als zeer positief ervaren. Voor sommige deelnemers was het een positieve eerste ervaring in een museum, voor anderen was het een verademing om binnen hun eigen grenzen een museum te kunnen bezoeken zonder overprikkeld te raken. Bij een prikkelarm museumbezoek kijk we samen met het museum hoe vaak het haalbaar is om een prikkelarm bezoek te organiseren en in welke vorm. Na het bepalen van de frequentie en vorm kun je aan de slag met de praktische voorbereidingen en de communicatie.

Wij werken voor meer prikkelarme museumbezoeken samen met onder andere STUDIO i, Rijksmuseum, De Lakenhal, Stedelijk Museum en Van Abbemuseum.

Theaterbezoek

Met de Stadsschouwburg en De Vereeniging Nijmegen zijn we in 2017 een pilot gestart om een prikkelarm theaterbezoek te realiseren. Net als bij het prikkelarme museumbezoek zijn er verschillende vormen van prikkelarm theaterbezoek. Dat hangt af van de mogelijkheden van een theater: een theater dat met vrijwilligers werkt kan bijvoorbeeld begeleiding van bezoekers aanbieden. Of bij een klein theater met weinig bezoekers zijn andere faciliteiten nodig dan bij een uitverkochte voorstelling van een grote Schouwburg.

Met o.a. Het Nationaal Theater in Den Haag werken we samen om meer prikkelarm theateraanbod te realiseren.

Muziek en concerten

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven en is bevorderend voor ons gevoel van geluk en welbevinden. In 2018 hebben we een reeks van vijf prikkelarme concerten georganiseerd samen met Het Besiendershuis en VasimZO. Het volume van de muziek werd aangepast, het aantal bezoekers beperkt en een korter programma met pauze ingelast. De concerten waren allemaal overdag en boden meer zitplaatsen en een rustplek. Kortom, de omgevingsprikkels werden zoveel mogelijk gereduceerd zodat het publiek optimaal van de muziek kon genieten. Deze prikkelarme concerten werden goed ontvangen door de bezoekers.

Meer informatie over de organisatie van een prikkelarm (film)theaterbezoek, museumbezoek of concert vind je in onze praktische gids Prikkelarm & Cultuur of vraag een adviestraject en/of training aan.

Het publiek luistert naar de muzikant.