prikkelarm museumbezoek


Kunst is van belang voor iedereen. Het verbindt, verrast en verrijkt je als mens, ongeacht je achtergrond. Musea spelen daarbij een zeer belangrijke rol en daarom is het belangrijk dat ook voor mensen met een prikkelgevoeligheid musea toegankelijker zijn. In onze maatschappij waarin alles steeds sneller gaat en een overdaad aan prikkels zijn, is prikkelarm aanbod van groot belang.

Stichting Onbeperkt Genieten zet zich in voor bewustwording bij culturele instellingen om prikkelarm aanbod te realiseren. In samenwerking met het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft zij een prikkelarm museumbezoek ontwikkeld dat bestaat uit een aangepaste rondleiding en waarbij de randvoorwaarden zo prikkelarm mogelijk zijn ingericht.

Het is voor iedereen belangrijk om toegang tot kunst en cultuur te krijgen op een manier waarbij de prikkelende eigenschappen van de kunst blijft maar de randvoorwaarden zo prikkelarm mogelijk worden ingericht. En voor mensen met een prikkelgevoeligheid is het van belang om betekenisvolle activiteiten te ondernemen waarbij niet hun beperking centraal staat, maar het genieten van kunst en het hebben van plezier buitenshuis.

De rondleidingen tijdens de pilotperiode, die Stichting Onbeperkt Genieten in samenwerking met het Van Abbemuseum heeft georganiseerd, zijn door de bezoekers zeer positief ervaren. Voor sommige deelnemers was het een positieve eerste ervaring in een museum, voor anderen was het een verademing om binnen hun eigen grenzen een museum te kunnen bezoeken zonder overprikkeld te raken.

Binnenkort volgt hier een overzicht van musea met prikkelarm aanbod.

 

impressie


 

voor musea


Wil je weten wat wij voor jouw museum kunnen betekenen? Wil je prikkelarm aanbod realiseren? Neem dan contact met ons op per mail.

Om meer prikkelarm aanbod te realiseren werken wij samen met STUDIO I.

STUDIO i is een platform voor inclusieve cultuur. Musea en culturele instellingen die concrete stappen willen zetten om hun instellingen toegankelijk en inclusief te maken, kunnen de komende jaren terecht bij STUDIO i voor inspiratie, kennis, netwerk, advies en trainingen op maat. Met STUDIO i wordt kennis en ervaring over toegankelijkheid, inclusie, representatie en diversiteit verzameld en gedeeld. Niet alleen eigen programma’s en projecten, maar vooral ook andere best practices en partners uit het veld worden bijeen gebracht.